Økonomi

Hvad bruger vi pengene på?

I SIF vil vi gerne være gennemsigtige. Det betyder, at vi er åbne omkring vores økonomi fordi vi synes, det er vigtigt at vide "hvad du får for pengene".

Til den årlige generalforsamling kan du spørge helt ind til detaljen.

Et par eksempler

I SIF Fodboldskolen har vi en række ung-trænere, der får et fast honorar for deres trænervirke. Det betyder, at vi har en flot normering på banen, så vi ofte har maksimalt otte spillere pr. træner. Det giver mere kvalitetstid til det enkelte barn.

I SIF Teenagefodbold har vi vokseværk fordi vi har et stærkt engagement blandt trænerne, og familierne. Det betyder, at årgangen stødt vokser sig større og større, og på sigt er det vores håb, at disse spillere kan bidrage til foreningslivet som trænere, dommere eller ledere i SIF. Derfor bruger vi ekstra ressourcer på at fastholde disse spillere.


Overskuddet fra vores aktiviteter bruges dels til at styrke vores egenkapital, bidrage til driften af foreningen (herunder også løn til den ansatte Daglige Leder), samt især uddannelsen af trænere og vores indsats med social ansvarlighed.


Nuværende kontingentsatser

I indeværende sæson er vores kontingentsatser således (kan justeres til den årlige generalforsamling):

(Alle betalinger pålægges et gebyr på kr. 25, som er vores udgifter til DBU og betalingsudbyderen). Fra 2020 vil kontingentet blive opkrævet kvartalsvis: 1/2, 1/5, 1/8 og 1/10.

SIFolinos (op til U9): kr. 200/kvartårligt.


SIF U10, U11, U12, U13: kr. 400/kvartårligt.


SIF U14, U15, U16: kr. 438/kvartårligt.


SIF U17, U19, Senior: kr. 488/kvartårligt.


SIF Parasport: kr. 138/kvartårligt.