Økonomi

Hvad bruger vi pengene på?

I SIF vil vi gerne være gennemsigtige. Det betyder, at vi er åbne omkring vores økonomi fordi vi synes, det er vigtigt at vide "hvad du får for pengene".

Til den årlige generalforsamling kan du spørge helt ind til detaljen.

Et par eksempler

Vi har lanceret SIF Centertræning, SIF Målmandstræning og SIFs fodboldskoler året rundt. Disse er alle betalingsaktiviteter, som er med til at understøtte vores vision.

Overskuddet bruges dels til at styrke vores egenkapital, bidrage til driften af foreningen (herunder også løn til den ansatte Daglige Leder), samt især uddannelsen af trænere og vores indsats med social ansvarlighed.

Dertil kommer, at vi aflønner vores trænere i betalingsaktiviteterne, som et supplement til deres fritidsarbejde.

Nuværende kontingentsatser

I indeværende sæson er vores kontingentsatser således (kan justeres til den årlige generalforsamling):

(Alle betalinger pålægges et gebyr på kr. 25, som er vores udgifter til DBU og betalingsudbyderen). Fra 2020 vil kontingentet blive opkrævet kvartalsvis: 1/2, 1/5, 1/8 og 1/10.

SIFolinos (op til U8): kr. 138/kvartårligt.

U9: kr. 988/kvartårligt.

U10: kr. 1.063/kvartårligt.

U11: kr. 1.088/kvartårligt.

U12: kr. 1.138/kvartårligt.

U13: kr. 388/kvartårligt.

U14, U15, U16: kr. 438/kvartårligt.

U17, U19, Senior: kr. 488/kvartårligt.

Parasport: kr. 138/kvartårligt.